YourConnect Web Hosting

เว็บโฮสติ้งโดเมนเนมVPSวิธีการชำระเงิน

thai flaguk flag

โทร : 02-642-9838แฟกซ์ : 02-642-9839

มือถือ : 097-003-9000, 097-103-9000, 097-203-9000

Mail Gateway

Mail Gateway

Proxmox Mailgateway ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองและแยกแยะอีเมล์ของคุณ โดยระบบจะจัดการลบอีเมล์และ block spam ทึ่คุณไม่ต้องการที่มาจากเนื้ออีเมล์ รูปภาพหรือไวรัสจากระบบอีเมล์ และยังมีระบบการจัดการแบบแยก user ที่ใช้งานได้ง่ายมากและไม่มีผลต่อการรับอีเมล์ของคุณอย่างแน่นอน ซึ่งคุณจะมั่นใจได้ว่าจะไม่พลาดการติดต่อธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน