YourConnect Web Hosting

เว็บโฮสติ้งโดเมนเนมVPSวิธีการชำระเงิน

thai flaguk flag

โทร : 02-642-9838แฟกซ์ : 02-642-9839

มือถือ : 097-003-9000, 097-103-9000, 097-203-9000

Registrar Transfer

Registrar Transfer

สิ่งจำเป็นที่ท่านควรตรวจสอบก่อนเริ่มทำการย้ายโดเมน

 • ตรวจสอบวันหมดอายุของโดเมน ดังที่แจ้งไปข้างต้นแล้วว่าการย้ายโดเมนควรดำเนินการก่อนโดเมนของท่านหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน ด้วยเหตุผลในส่วนของขั้นตอนการย้าย หากท่านไม่สามารถย้ายโดเมนได้ทันก่อนวันหมดอายุ หรือหมดอายุในระหว่างขั้นตอนการย้าย อาจเสี่ยงต่อการที่จะทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานโดเมนได้
 • โดเมนที่ท่านต้องการย้ายไม่ได้ถูกล็อคอยู่ (หากโดเมนถูกล็อคอยู่ สามารถแจ้งปลดล็อคได้กับผู้ให้บริการโดเมน)
 • ตรวจสอบว่าอีเมล์ในส่วนของ Administrative Contact และ Registrant Contact เป็นอีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่หรือไม่ เนื่องจากระบบจะทำการส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการย้ายโดเมนไปที่อีเมล์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
 • ต้องมี Authentication Code ของโดเมน (บางผุ้ให้บริการเรียกว่า Domain Secret, Transfer Secret หรือ EPP Code) เพื่อใช้ประกอบการย้ายโดเมน ท่านสามารถสอบถามได้กับผู้ให้บริการโดเมน

ขั้นตอนการย้ายโดเมน

 • เมื่อทางบริษัทเริ่มขั้นตอนการย้ายโดเมนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์จากทางระบบซึ่งแจ้งกี่ยวกับการย้ายโดเมน ให้ท่านคลิกที่ link ภายในอีเมล์ดังกล่าว และใส่ Authentication Code ซึ่งท่านได้รับจากผู้ให้บริการรายเดิม เพื่อทำการยืนยันการย้ายโดเมน
 • หลังจากที่ท่านทำการยืนยันการย้ายแล้ว ประมาณ 3-5 วัน ท่านจะได้รับอีเมล์จาก Registrar ของผู้ให้บริการรายเดิม แจ้งเกี่ยวกับว่า มีการดำเนินการย้ายโดเมนออก ให้ท่านทำการ Approve คือตอบรับการย้ายออก หรือ Deny เพื่อเป็นการปฏิเสธการดำเนินการ ภายในอีเมล์จะกำหนดวันที่เอาไว้ หากไม่ได้รับการตอบกลับใด ๆ ระบบก็จะถือว่าท่านยอมรับการย้ายโดเมนออก และจะทำการย้ายโดเมนไปไว้ที่ผู้ให้บริการใหม่โดยอัตโนมัติ

  ** กรุณายืนยันการย้ายโดเมนในขั้นตอนแรกทันทีที่ท่านได้รับอีเมล์ เนื่องจากว่า หากระบบไม่ได้รับการยืนยันการย้าย ระบบจะตัดการดำเนินการดังกล่าวออก และจะทำให้ต้องเริ่มดำเนินการย้ายโดเมนใหม่ ซึ่งหากว่าโดเมนของท่านใกล้วันหมดอายุจะทำให้ไม่สามารถย้ายโดเมนได้ทันเวลา และท่านจะต้องทำการต่ออายุโดเมนกับผู้ให้บริการรายเดิมก่อนอย่างน้อย 1 ปี เพื่อที่จะทำให้สามารถดำเนินการย้ายโดเมนได้อีกครั้งหนึ่ง


  ** หากท่านไม่สะดวกในการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว ท่านสามารถ forward อีเมล์ที่เกี่ยวกับย้ายโดเมนทั้งหมดมาให้กับที่บริษัท เพื่อให้เราดำเนินการแทนท่าน ทั้งนี้ท่านจะต้องแจ้ง Authentication Code ของโดเมนให้เราทราบด้วย หรือหากไม่สะดวกที่จะตรวจสอบอีเมล์ด้วยตนเอง กรุณาเปลี่ยนอีเมล์ Administrative Contact และ Registrant Contact ของโดเมนมาเป็น info[at]yourconnect.com เพื่อให้เราดำเนินการแทน และจะต้องแจ้ง Authentication Code ด้วยเช่นกัน

 • เมื่อโดเมนถูกดำเนินการย้ายเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรายละเอียดสำหรับการจัดการ แก้ไขโดเมน อีกครั้งหนึ่ง และท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง