We provide premium cPanel High Performance hosting!

 
Menu

Proxmox Mail Gateway

Home > Proxmox > Proxmox Mail Gateway
 
Proxmox Mail GatewayEmail security platform that helps you manage your email issues.

    หยุดทุกปัญหากวนใจในการใช้งานอีเมลของคุณ ด้วย Proxmox Mail Gateway ระบบที่จะช่วยปกป้องคุณจากภัยคุกคามทางอีเมล ไม่ว่าจะเป็น Spamming Mail, Virus หรือ Phishing Mail ได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.99%

    ด้วยระบบจัดการที่ยืดหยุ่น และใช้งานง่ายผ่าน Web-based Management Interface ผู้ใช้งานจึงสามารถควบคุม และกรองอีเมลรับเข้า สั่ง Blacklist หรือ Whitelist ได้ทั้งระดับอีเมล ระดับโดเมนเนม หรือแม้กระทั่ง IP Address   นอกจากนี้ คุณยังสามารถดู สถิติ ย้อนหลังได้ทั้งแบบรายวัน รายเดือน หรือ แบบทั้งปี

    ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใด ก็สามารถติดตั้งและใช้งานระบบป้องกันสแปมและไวรัสได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้การดูแลและรักษาความปลอดภัยในการใช้อีเมลเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและความน่าเชื่อถือในการติดต่อธุรกิจของคุณ


 Spam & Virus Filtering
      ป้องกัน Spam Mail และอีเมล์ต้องสงสัยว่ามีไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 99.99% สั่ง Blacklist หรือ Whitelist ได้ด้วยตนเอง
Web Interface
      ควบคุมและจัดการระบบ Mail Gateway ได้อย่างง่ายดายผ่านหน้า Web Interface ให้คุณดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
Statistics
      ตรวจสอบสถิติการคัดกรองอีเมล ย้อนหลังได้ทั้งแบบรายวัน รายเดือน หรือย้อนหลังได้ไกลแบบทั้งปี ช่วยให้ทราบความเคลื่อนไหวของการคัดกรองอีเมล
Daily Report
      ผู้ใช้งานอีเมลจะได้รับรายงานแจ้งแบบรายวัน เรื่องอีเมลที่ถูกต้องสงสัยว่าเป็นสแปม และผู้ใช้งานสามารถสั่ง Blacklist หรือ Whitelist อีเมลได้อย่างง่ายดาย
 
Tracking & Logs
      ติดตามตรวจสอบอีเมลรับเข้าแบบ Real Time หรือแบบย้อนหลัง ตรวจสอบได้ละเอียดแบบราย User ทำให้รู้สถานะอีเมลรับเข้า ว่าถูกส่งเข้ามาแล้ว หรือถูก Quarantine
Quarantine
      กรองอีเมลต้องสงสัยโดยนำไปไว้ในส่วนของ Quarantine และเมล์ไม่ถูกลบออกทันที เพื่อรอการตรวจสอบ และผู้ใช้งานสามารถสั่งรับอีเมล หรือลบอีเมลออกได้เอง
Mail Queues
      ตรวจสอบเมล์ที่ถูกรออยู่ในคิว และเหตุผลที่ระบบไม่ส่งเมล์ต่อให้ สั่ง flush queue หรือลบเมล์คิวออกทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว
User Management
      เพิ่มเติมผู้ดูแลระบบได้ไม่จำกัด โดยแยก Username & Password สำหรับ Login และกำหนดบทบาทหรือขอบเขตการเข้าถึงระบบได้
 

เปรียบเทียบราคา Subscription License


Basic Subscription


฿23,000/year

Buy Now

 • 5 support tickets/year
 • Support via Customer Portal
 • Response time: 1 business day
 • Complete feature-set
 • GNU AGPL, v3 license

Standard Subscription


฿47,000/year

Buy Now

 • 15 support tickets/year
 • Support via Customer Portal
 • Response time: 1 business day
 • Remote support (via SSH & HTTPS)
 • Complete feature-set
 • GNU AGPL, v3 license

Premium Subscription


฿73,000/year

Buy Now

 • Unlimited support tickets/year
 • Support via Customer Portal
 • Response time: 1 business day
 • Remote support (via SSH & HTTPS)
 • Complete feature-set
 • GNU AGPL, v3 license
 
Add-on Hardware

ระบบ Mail Gateway จำเป็นต้องติดตั้งอยู่บน Server ที่สามารถรองรับการทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เราพร้อมรองรับความต้องการในส่วนนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้คุณ และลดค่าใช้จ่ายการดูแลอุปกรณ์

เริ่มต้นเพียง 23,000 บาท ต่อปี

 •   … ฟรีค่าติดตั้งระบบ
 •   … Server ใช้งานอยู่บน Network ของยัวร์คอนเน็ค

 

** ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


 

Features

คุณสมบัติเด่นที่คุณจะได้รับAnti-Spam & Virus

Spam & Virus Detection

Proxmox Mail Gateway ช่วยปกป้อง Mail Server ของคุณจากอีเมลคุกคามทั้งหลาย โดยมุ่งเน้นไปที่ Spam mail, Virus mail, Trojans รวมถึง Phishing mails ด้วยการทำงานร่วมกันกับระบบ Firewall และ Mail Server ภายในของคุณ จะช่วยแยกแยะ และวิเคราะห์อีเมลขาเข้าเพื่อลดการทำงานของ Mail Server

Virus Scanning
Proxmox Mail Gateway ทำงานประสานร่วมกันกับระบบ ClamAV ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบไวรัส โทรจัน มัลแวร์ และอีเมลที่เป็นภัยคุกคามอื่น ๆ

Spam Detection
Proxmox Mail Gateway ใช้การทดสอบจากทั้งภายใน และกับเครือข่ายเพื่อระบุรูปแบบของอีเมลขยะ ทุก ๆ อีเมลจะได้รับการวิเคราะห์ในส่วนของสแปม และแบ่งระดับตามคะแนน ระบบจะพยายามเพิ่มประสิทธิภาพของการตั้งกฎเพื่อให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจจับให้น่อยที่สุดFiltering Methods

Receiver Verification

อีเมลจำนวนมากที่เข้ามาภายในเครือข่ายของคุณ ส่วนใหญ่เป็นอีเมล์ที่มีการส่งไปยังผู้ใช้ที่ไม่มีอยู่จริง Proxmox Mail Gateway จะช่วยตรวจจับอีเมลเหล่านี้ ก่อนที่จะมีการส่งต่อไปยังระบบเน็ทเวิร์คของคุณ เป็นการช่วยลดภาระการทำงานของระบบ Mail Server ของคุณ

Sender policy framework (SPF)
Sender Policy Framework (SPF) เป็นมาตรฐานการตรวจสอบอีเมลและป้องกันการปลอมแปลงที่อยู่ IP ของผู้ส่ง อีกทั้งช่วยให้ผู้ดูแลระบบระบุได้ว่า คอมพิวเตอร์เครื่องไหนได้รับอนุญาตให้ส่งอีเมลด้วยโดเมนที่มีการกำหนด SPF record ไว้ในระบบ DNS

Black- and Whitelists
ระบบ Blacklist และ Whitelist สามารถให้คุณควบคุมการรับอีเมลเข้าระบบ โดยสั่งยอมรับทั้งหมด สั่งบล็อค หรือ ให้อยู่ในส่วนกักกัน คุณสามารถสั่ง Blacklist หรือ Whitelist ได้จากส่วนที่แตกต่างกัน อย่างเช่น Blacklist หรือ Whitelist จากชื่อโดเมนเนม หรือจากชื่ออีเมล หรือจาก IP Address ของ server ที่อีเมลTracking System

Message Tracking Center

ระบบจะทำการติดตามและสรุปบันทึกความเคลื่อนไหวของอีเมลเพื่อให้สามารถทำการตรวจสอบการใช้งานได้ทั้งแบบ Real Time และย้อนหลัง ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบและควบคุมเมนูต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายผ่านหน้าเว็บไซต์

ระบบติดตามความเคลื่อนไหวของอีเมล ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และถูกทดสอบโดยการดำเนินการผ่านอีเมลมากกว่าล้านฉบับต่อวัน

Real-time
ข้อมูลแบบ Real-time สามารถถูกแสดงผลย้อนหลังได้ถึง 100 บรรทัด โดยสามารถเลือกการแสดงผลได้โดยการระบุข้อมูลที่ต้องการHA Cluster

Data synchronization via VPN tunnel

Proxmox HA Cluster ประกอบไปด้วยฝั่งที่เป็นระบบหลัก (Master) และระบบรอง (Nodes) ซึ่งมีได้หลาย Node โดยอย่างน้อยต้องมี 1 Node การกำหนดค่าทั้งหมดจะทำในฝั่งของระบบหลักหรือ Master และจากนั้นจะมีการประสานร่วมกันกับระบบรองทั้งหมดผ่านช่องทาง VPN

คุณสมบัติเด่นของระบบ HA Cluster:
 •     ตั้งค่าหรือจัดการข้อมูลใด ๆ ได้จากส่วนกลาง
 •     มีการเก็บข้อมูลโดยการทำงานร่วมกันของระบบหลักและระบบรอง
 •     ติดตั้งระบบได้ง่ายภายในเวลารวดเร็ว
 •     ระบบรอง (Nodes) จะทำงานขึ้นแทนโดยอัตโนมัติ กรณีระบบหลักเกิดความล้มเหลวชั่วคราว

 

System Requirement

Recommended Hardware

(depending on your email traffic and settings)

 •     Multicore CPU: 64bit (Intel EMT64 or AMD64)
 •     4096 MB RAM
 •     bootable CD-ROM-drive or USB boot support
 •     1024×768 capable VGA/Monitor for Installer
 •     1 GBps Network interface card
 •     Hardware RAID1 or RAID10, Raid Controllers need write cache with batteries backup module for best performance
 •     Enterprise class SSD with power loss protection (e.g. Intel SSD DC 35xx/36xx/37xx)


Minimum Hardware

 •     CPU: 64bit (Intel EMT64 or AMD64)
 •     1024 MB RAM
 •     bootable CD-ROM-drive or USB boot support
 •     1024×768 capable VGA/Monitor for Installer
 •     Hard disk 8 GB – ATA/SATA/SCSI
 •     10/100 MBps Network interface card


Supported Vitualization Platforms:

 •     Proxmox VE
 •     Vmware vSphere™
 •     Hyper-V™
 •     KVM
 •     Virtual box™
 •     Citrix XenServer™
 •     LXC container (Proxmox VE)
 •     …and others supporting Debian Linux as guest OS
 

FAQs

Frequency Ask Questions

Proxmox Mail Gateway Subscription คืออะไร

Proxmox Mail Gateway Subscription ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ใช้งาน มีการใช้งานระบบที่อัพเดตอยู่ตลอดเวลา และสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในระดับมืออาชีพได้อีกด้วย


การสั่งซื้อและเริ่มใช้งาน Proxmox Mail Gateway Subscription

ท่านสามารถ ตรวจสอบราคา เพื่อเลือกแพคเกจที่ตรงกับความต้องการใช้งานของท่านได้ก่อนทำการสั่งซื้อ หลังจากท่านยืนยันการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ Subscription Key ผ่านทางอีเมล์ และคำแนะนำให้การเปิดใช้งาน Subscription ของท่าน


จำเป็นต้องใช้ Proxmox Mail Gateway Subscription จำนวนเท่าใด

สำหรับ Server ที่มีการติดตั้ง Proxmox Mail Gateway จำเป็นต้องใช้ subscription key แยกต่างหากจากกัน เนื่องจากแต่ละ subscription key จะ active ได้เฉพาะหนึ่ง server เท่านั้น


กรณีที่ software มีการอัพเดต จะได้รับ software update อย่างไร

ข้อมูลเกี่ยวกับ software update จะถูกส่งผ่านอีเมลของ Root Account ท่านสามารถ update ได้ผ่าน Web Interface (Graphical User Interface: GUI)


จะได้รับ Support Tickets จำนวนเท่าใด ถ้าซื้อ Proxmox Mail Gateway subscriptions 2 license หรือมากกว่านั้น

จำนวน Support Tickets ขึ้นอยู่กับแพคเกจของ subscription ที่ท่านเลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านมีการติดตั้ง Proxmox Mail Gateway จำนวน 2 server และเลือก subscription key ของทั้งสอง server เป็น Basic Subscriptions ท่านจะได้รับ 5 Support Tickets สำหรับแต่ละ server


การเปลี่ยนแปลง subscription ที่ระดับต่ำกว่าเป็นระดับที่สูงกว่าก่อนวันหมดอายุ

ท่านสามารถอัพเกรดการใช้งาน subscription ปัจจุบันไปเป็น subscription ที่มีระดับที่สูงกว่าก่อนถึงวันหมดอายุได้ และชำระเฉพาะค่าบริการส่วนต่างระหว่างสองแพคเกจเท่านั้น กรณีต้องการอัพเกรด subscription ของท่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเพื่อทำการตรวจสอบเบื้องต้นก่อน


การเปลี่ยนแปลง subscription ที่ระดับสูงกว่ามาเป็นระดับต่ำกว่าก่อนวันหมดอายุ

ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลง subscription ที่ระดับสูงกว่ามาเป็นระดับต่ำกว่าก่อนวันหมดอายุได้ แต่ท่านสามารถยกเลิก subscription เดิม และเลือก supbscription ใหม่หลังจากครบกำหนดหนึ่งปีได้


กรณีมีการเปลี่ยน server สามารถย้าย subscription key ไปที่ server ใหม่ได้หรือไม่

ท่านสามารถขอ re-issue subscription key เพื่อทำการไปไว้ที่ server ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ โดยสามารถดำเนินการได้จำนวน 3 ครั้งต่อปี (หรือในช่วงอายุของ license) โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


การต่ออายุ subscription key

หลังจากท่านชำระค่าต่ออายุ subscription key แล้ว ท่านจะได้รับ subscription key ใหม่ผ่านทางอีเมล์ และนำ key ดังกล่าว upload ในส่วนของ Subscription ผ่าน GUI ได้ด้วยตนเอง ** การต่ออายุจะเป็นแบบปีต่อปีเท่านั้น


การใช้งาน subscription key สำหรับ Proxmox Mail Gateway ที่เป็นแบบ HA Cluster

ทุก Nodes ที่ใช้งาน Proxmox Mail Gateway Cluster จำเป็นต้องใช้งาน subscription key ที่เป็นระดับเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น ท่านติดตั้ง Proxmox Mail Gateway เพื่อใช้งาน HA Cluster จำนวน 3 nodes และต้องการใช้งาน subscription key แบบ Basic Subscription ท่านจำเป็นต้องซื้อ Basic Subscription จำนวน 3 licenses เพื่อใช้งาน subscription key ของทั้ง 3 nodes